Nieuws

DevCamp 4 e-health

 E-health speelt een steeds belangrijker rol bij de behandeling van cliënten. Dankzij e-health kan de cliënt veel meer de regie voeren over zijn eigen behandeling. Dat staat voor de GGzE centraal. Maar het biedt ook de mogelijkheid om tegen gelijke of minder kosten meer mensen te helpen. Het van bovenaf opleggen van e-health toepassingen, dat werkt niet. Daarom werd in het najaar van 2012 het E-lab by GGzE opgericht.

Bij het E-Lab zijn er weinig grenzen, waardoor er flink gepionierd kan worden. Er hoeft vooraf geen toestemming gevraagd te worden om een idee uit te werken. Het E-Lab gaat aan de slag en bekijkt zelf of het iets oplevert of niet. Het E-Lab werkt buiten de gebaande paden en zoekt hulpverleners of cliënten die geïnspireerd aan de slag willen met een concreet innovatief idee. Het E-Lab is een pioniersclub die ook echt de ruimte krijgt om te pionieren.

In het kader van dit pionieren is het Devcamp ontstaan. Bij het E-Lab geloven wij heel erg in
co-creatie en iets teruggeven aan de maatschappij. Daarom willen graag tijdens het Devcamp in teams van hulpverleners, cliënten/ervaringsdeskundigen, ict-professionals en studenten laten zien dat we in een kleine 48h met kleine stapjes echt iets groots kunnen bereiken.

Het eerste Devcamp in Nederland waar geestelijke gezondheidszorg, onderwijs, ict en business samenwerken aan innovatie binnen de zorg!

Het programma is verdeeld over 2 dagen, te weten 6 en 7 april.
- Iedereen is van harte welkom op het hele programma en niemand is verplicht te blijven.
- Het Devcamp is een zogeheten “Hackaton”, wat inhoudt dat er een heel weekend lang veel “ontwikkel-lol” gemaakt en vooral niet geslapen wordt!
- Wij zorgen voor genoeg eten & drinken & entertainment (gaming) om je wakker te houden!
- Neem indien nodig een slaapzak mee of regel je eigen overnachting, indien je niet uit de buurt komt.

Meer informatie en inschrijven kan op www.devcamp.nl

  • DevCamp 4 e-health