Magazines

SDN-magazine 99

21-11-2008
SDN-magazine 99

Voor je ligt alweer het 3e nummer in de nieuwe vormgeving. Het lijkt erop alsof we inmiddels een behoorlijk evenwicht hebben gevonden, want dit keer is het vooral wat schaafwerk dat verricht wordt. We willen b.v. op de een of andere manier duidelijk maken welke pagina’s bij eenzelfde artikel horen. Daartoe zie je op veel pagina’s bovenaan het ‘logootje’ van het betreffende network in het klein. En zo proberen we ook om advertenties niet ‘dwars door een artikel heen’ te plaatsen (alleen de middenpagina’s blijven daarin een uitzonderingspositie houden). Toch is er ook deze keer wel iets substantieels veranderd, en misschien had je dat in een oogwenk gezien of meende je het te voelen. Dit magazine telt nl. 72 pagina’s i.p.v. de gebruikelijke 64; het is dus 12,5% dikker. 2 Zaken hebben daar aanleiding toe gegeven: het groeiende aantal networks en de toegenomen belangstelling om te adverteren.

Wat het 1e betreft: ook deze keer wordt weer een nieuwe tak aan de SDN-boom voorgesteld, te weten Core Systems. Rolf Craenen is daar de trekker van en stelt het network en zichzelf voor op pag. 45. En in dit magazine ook al een 1e artikel vanuit het network van de hand van Michelle Cordes en Christiaan Heidema met als titel “The Best of Both Worlds: Modernizing Core Sytems”. Een onderwerp dat alle SDN-ers vast aan zal spreken, en wat ook meteen uiting geeft aan de wens van Rolf om niet een op zichzelf staand onderdeel van het SDN te worden, maar te streven naar zoveel mogelijk integratie en samenwerking met de bestaande networks. Om maar 2 voorbeelden te noemen: architectuur en databases spelen uiteraard ook in de wereld van Core Systems een prominente rol.

De 2e aanleiding, het toenemen van de adverteerbereidheid – bestaat dat woord? -, is iets wat we ons voor 1 oktober met groot gemak voor konden stellen. De behoefte aan personeel leek met de dag te groeien. Maar inmiddels hebben we de maand oktober beleefd, en sommigen met een grotere intensiteit dan ze lief was. Blijft echter tot dit moment een feit dat we meer advertenties kwijt konden dan we misschien wilden met het oog op de verhouding tussen informatie en ‘advormatie’. Om te voorkomen dat die verhouding scheef groeit hebben we in ieder geval deze editie uitgebreid tot 72 pagina’s. En de volgende keer zullen we wel weer zien … Die volgende keer is sowieso een bijzondere keer, want dat wordt uitgave nr. 100! Binnen de redactie wordt al druk gebrainstormd over de ideeën om daar iets bijzonders van te maken, maar als een van jullie daar een briljante ingeving voor heeft of b.v. nog heel bijzonder materiaal … laat het ons weten!

Voor jullie informatie: magazine nr. 1 dateert van 1 mei 1990, toen het SDN nog Clipper Developers Group Netherlands - CDGN dus – heette. Het tijdschrift droeg de titel “CONFERENCE” met als ondertitel “magazine voor de professionele clipper gebruiker”. Enkele onderwerpen die in die 1e editie aan bod kwamen waren “Netwerken”, “Netwerken en Clip-Tools”, “Memory Management”, “Bits, bytes en woorden” en “Bus Report”. En dit laatste had niets met openbaar vervoer te maken …

Het grappige is dat in dit laatste pre-100 magazine enkele van die onderwerpen nog steeds actueel blijken. Alex Thissen b.v. heeft het over (het programmeren van applicaties voor) netwerken, alleen vertelt hij hoe je dat vandaag de dag kunt doen voor Peer-to-Peer netwerken met .NET Framework 3.5. En Dennis Vroegop laat in zijn artikel “C# Deep Dive” zien dat het ook nu nog verstandig is - en als je je echt wilt onderscheiden van de ‘mindere’ goden zelfs noodzakelijk is – om kennis te hebben hoe de datastructuren binnen je applicatie omgaan met het beschikbare geheugen. Plaatsen we het op de stack of toch op de heap, en wat zijn de spelregels die we daarbij te hanteren hebben?

Daarentegen hebben we natuurlijk ook volop nieuw materiaal, zeker in verhouding tot 18 jaar geleden, en gelukkig maar. We willen (ons) natuurlijk jong blijven (voelen). Peter van de Sman b.v. heeft de MP3-tags ontdekt en onderzocht, en doet daar verslag van in zijn artikel “MP3 Tags in Delphi 2009”…hij loopt dus zelfs al 19 jaar voor op nummer 1. En ook Marcel de Vries werpt zijn blik al over de grens van dit jaar met een vooruitblik naar de nieuwe Visual Studio versies, nu nog bekend onder de codename Rosario. M.a.w. ‘oude’ onderwerpen in een nieuwe context, én ‘nieuwe’ onderwerpen in een nieuwe context, maar in ieder geval boeiend en inspirerend om te lezen, zo denken wij!

veel leesplezier!
rob willemsen,
redactie@sdn.nl 

Inhoudsopgave
C# Alex Thissen - Peer to Peer Applicaties met .NET Framework 3.5 05
Delphi Peter vd Sman - MP3 Tags in Delphi 2009 11
.Net Marcel de Vries - Visual studio Team System "Rosario" 19
Architecture Bert Loedeman en Steef-Jan Wiggers - Zeven Windows Communication Foundation Best Practices 23
.Net Dennis Vroegop - C# Deep Dive 30
Delphi Bob Swart - Delphi 2009 Taaluitbreidingen: Generics en Anonymous Methods 34
DNN Nick Bouwmans - Portaltechnologie: SharePoint of DotNetNuke? 42
General Sander Hoogendoorn - Interesting Things: Increasing speed 46
IW/UX Donald Hessing - Silverlight biedt Nieuwe Mogelijkheden voor SharePoint 47
Core Systems Michelle Cordes, Christiaan Heidema - The Best of Both Worlds: Modernizing Core Sytems 50
.Net Sander van de Velde - Reflection als Inpakpapier 47
.Net Piet Amersfoort - Een Eerste Introductie in F# 60
General Michiel van Otegem - ASP.NET onder de Motorkap: Controls Maken 65
Architecture Steef-Jan Wiggers - BizTalk Server: Architectuur 67