SDN event 2 september 2016

Zaal 1

2-9-2016 10:00-11:00
Building a VSTS and TFS extension from scratch
Wouter de Kort
Have you ever wanted a certain feature in Visual Studio Team Services that wasn't there? Are you looking for a way to extend VSTS so that it better fits your needs? Visual Studio Team Services offers you a great way to build custom extensions that extend and enhance VSTS. In this session, you'll learn what's possible with extensions and how to get started building your own quality extensions. You'll see which types of extensions are possible and go through a demo of building an extension from start to finish.
2-9-2016 11:15-12:15
Gerald Versluis
Door de overname van Xamarin door Microsoft hebben zij nu alles in huis om jou te voorzien van een complete ontwikkelstraat voor je Xamarin apps. Met tools als VSTS, HockeyApp en Test Cloud is er nu geen excuus meer om geen vijf sterren app uit te brengen en te houden! Tijdens deze sessie laat ik je in vogelvlucht zien wat de mogelijkheden zijn en hoe je deze (gratis!) op kunt zetten. Ook zal ik kort het alternatief Bitrise laten zien.
2-9-2016 13:00-14:00
Hassan Fadili
DevOps at Scale: A TRUE Story. DevOps represents a transformational shift in the way the software industry produces and delivers software. While the benefits are many, the road to DevOps for an established organization can be a long one filled with surprises and challenges. Microsoft’s Developer Division, responsible for producing software projects such as Team Foundation Server and Visual Studio Team Services, has been on a multi-year journey to become more agile and accelerate from shipping once every two years to shipping multiple times per year in a true DevOps fashion. This session will provide insights into the changes and investments made along the way, demonstrations of how the team makes use of Visual Studio Team Services to manage their software development projects, and practical lessons you can apply to your own team’s journey.
2-9-2016 14:15-15:15
Fanie Reynders
This session is jam packed with demos showcasing what is possible when combining Microsoft Bot Framework, Skype, Facebook, Microsoft Cognative Services, a Raspberry Pi, Power Bi and of course Microsoft Azure. Bring gloves because it's coming in hot!
2-9-2016 15:30-16:30
Sander van de Velde / Johan de Vries
Eén van de basisgedachten van IoT is dat groot gedacht maar klein begonnen moet worden. Maar hoe klein is klein? Wat zou in één presentatie voor elkaar gekregen kunnen worden? Sander van de Velde en Johan de Vries gaan de uitdaging aan om tijdens deze presentatie een solide IoT oplossing van de grond af op te bouwen, met behulp van Microsoft Azure Cloud en Windows 10 IoT Core. Doel is om in zeer korte tijd sensorgegevens in de Cloud te laten landen en hier BI op los te laten. Maar de lat gaat nog hoger gelegd worden… 

 

Zaal 2

2-9-2016 10:00-11:00
Hololens
Roy Janssen
2-9-2016 11:15-12:15
Maurice de Beijer
For many developer the Angular 1 framework has been a huge boost in productivity. Having most of the tools needed to build an advanced data oriented application was a huge benefit. But Angular 1 is showing its age and is now replaced with a newer version. This new Angular 2 framework is not just an upgrade from the older Angular 1. Instead it is a complete from the ground up rewrite. This means we have to relearn quite a bit but Angular 2 is worth the effort. There are lots of improvements and Angular 2 has a bright future. In this session Maurice de Beijer will show you how to get started with Angular 2. He will show how and why it is different from its famous predecessor.
2-9-2016 13:00-14:00
Dennis van der Stelt
Lang lopende processen bestaan in de meeste systemen. Veelal geëvolueerd naar nachtelijke batch processen, welke langdurig draaien en grote hoeveelheden data aggregeren en wijzigen. Of verborgen in grote hoeveelheden classes die te lang staan te stampen op eigenlijk heel eenvoudige processen. Dat moet toch anders kunnen? We zullen kijken naar een process manager welke zowel de functionele als technische implementatie van lang lopende processen vereenvoudigt. Hoe we beter met de business kunnen communiceren over de te implementeren bedrijfsprocessen, hoe we nieuwe mogelijkheden vinden om deze processen binnen je systeem te implementeren en een eind te maken aan die verschrikkelijk batch processen.
2-9-2016 14:15-15:15
Bouw je eigen .Net taal gebruik makend van Roslyn
Robert van der Hulst
Tijdens deze sessie zal Robert laten zien hoe hij samen met anderen een nieuwe XBase taal voor .NET (X#) gebouwd heeft gebruik makend van het open source Roslyn platform. Daarbij zal hij o.a. in gaan op de architectuur van een compiler en parallel daaraan op de architectuur van Roslyn.
2-9-2016 15:30-16:30
Dennis van der Stelt
We hadden webservices, wcf services en rest services, maar die waren het allemaal net niet. Gelukkig zijn er nu microservices. En iedereen leefde nog lang en gelukkig. Of toch niet? In deze sessie kijken we hoe we kunnen falen en slagen met microservices. Waarom er door verstokte oude mannen wordt gezegd dat microservices zijn hoe ze een service geörienteerde architectuur altijd bedoeld hadden. Waarom het definiëren van je bounded context zo ontzettend belangrijk is. Omdat je dan het verschil kunt maken tussen het opnieuw bouwen van een monolith vol microservices of een goede architectuur.

 

Zaal 3

2-9-2016 10:00-11:00
Hololens
Roy Janssen
2-9-2016 11:15-12:15
Niel Tanis
Vaak fixen wij website security kwetsbaarheden door het herschrijven van onze code of door het introduceren van andere maatregelen waardoor het risico wordt gereduceerd. Er blijft altijd een groot probleem aanwezig; de browser, die er om bekend staat om eigenlijk per definitie al onveilig te zijn. Toch is er genoeg reden om hier op terug te komen en de huidig- en nieuw geïntroduceerde web-security standaarden gaan ons hierbij helpen. Tijdens deze sessie nemen we een aantal van deze standaarden onder de loep en kijken we wat ze voor ons kunnen betekenen.
2-9-2016 13:00-14:00
Getting started with containerized delivery on the Microsoft stack
Cornell Knulst & Peter Toonen
Sinds de introductie van Windows Server 2016 TP3 is OS-virtualisatie ook beschikbaar op het Windows platform. Dit betekent dat we ook containers kunnen hosten op deze servers. Een enorme stap voorwaarts, maar wat zijn nu de consequenties hiervan? Wat betekent dit bijvoorbeeld voor de manier waarop we onze applicaties uitleveren? Wat is nou eigenlijk een container en welke typen Windows containers zijn er? En niet onbelangrijk; welke tooling kunnen we gebruiken om te starten met containerized delivery op de Microsoft stack? Stuk voor stuk vragen die we in de sessie, met de laatst beschikbare toolversies, hopen te beantwoorden.
2-9-2016 14:15-15:15
Azure Data Factory
Henry Been
"De betekenis van ""in de cloud werken"" verschuift van lift-en-shift van virtual machines naar het gebruik van PaaS en SaaS diensten. Dit betekend dat we op een andere manier data van en naar systemen moeten brengen. Zo worden SQL Agent en SSIS niet ondersteund op Azure SQL DB en zijn Azure automation, WebJobs of Workerroles niet geschikt voor het op grote schaal verplaatsen of bewerken van data. De Azure Data Factory (ADF) is een dienst op het Azure platform die dit gat opvult. ADF ondersteunt meer dan twintig verschillende databronnen en acht verschillende bewerkingen, waaronder bijvoorbeeld MapReduce en Machine learning. In deze sessie zal ik laten zien hoe een ADF werkt en waarom ADF meer is dan alleen Extract, Transform, Load. Aan de orde komen het lezen en schrijven van data, koppelen met Azure machine learning en zelf schrijven van bewerkingen in C#.???"
2-9-2016 15:30-16:30
Azure Resource Manager introductie
Eelco Koster
Microsoft is de laatste paar jaar bezig geweest om de architectuur van Azure opnieuw op te zetten. Deze aanpassing is inmiddels voor bijna alle onderdelen voltooid. Een belangrijk onderdeel in deze nieuwe architectuur is de Azure Resource Manager (ARM). In deze sessie wordt uitgelegd wat ARM mogelijk maakt en hoe je ARM kunt gebruiken om je Azure resources te beheren (zowel in de public cloud als Azure Stack) en je DevOps workflow te verbeteren.

 

Zaal 4

2-9-2016 10:00-11:00
Brian Long
Building Android applications is a great feature of modern versions of Delphi, which gets more capable with every release. However exploring outside the "FMX envelope" is still an onerous task to all but the most propeller-headed of Delphi barbarians. We'll look at how to pull in various "not-in-the-box" features into an Android application using the latest version of Delphi and hopefully take away some of the mystery associated with it.
2-9-2016 11:15-12:15
Brian Long
Debugging represents a big part of development. We all know about breakpoints, single-stepping and watches, but what else can we do to help work through bug scenarios and resolve problems? This session looks at a number of techniques, tricks, and utilities to help make the chore of debugging a bit more productive. Warning: this session may contain the CPU window!
2-9-2016 13:00-14:00
The challenges of creating cross-framework Pascal components
Bruno Fierens
What are the differences & similarities between the VCL, FMX and LCL frameworks and what are possible solutions for creating UI controls in Pascal code that can be used in all 3 frameworks.
2-9-2016 14:15-15:15
Introducing the TMS FNC UI Controls cross-framework Pascal components
Bruno Fierens
A walk-through the use & features of the current set of TMS FNC UI Controls: grid, planner, rich editor and treeview.
2-9-2016 15:30-16:30
Bob Swart
De TFDMemTable is voor FireDAC wat de TClientDataSet is voor dbExpress, maar aangezien FireDAC de data access laag van de "toekomst" is (voor Delphi ontwikkelaars), zal deze sessie laten zien wat de belangrijkste eigenschappen van de TFDMemTable zijn (in vergelijking met TClientDataSet) en wat de voordelen/nadelen zijn van het gebruik van de TFDMemTable.

 

 

Event locatie

Achmea Conference Center
Achmea Conference Center
Handelsweg 2, 3707 NH ZEIST
Telefoon: 030 - 693 70 00

Sponsors

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leden van de vereniging SDN hebben gratis toegang tot dit SDN Event.
Leden met een persoonlijk lidmaatschap kunnen alleen zelf deelnemen. Leden met een bedrijfslidmaatschap kunnen met het aantal personen deelnemen dat in het bedrijfslidmaatschap is opgenomen. Bij aanmelding van meer personen dan is opgenomen in het lidmaatschap betalen de extra deelnemers het tarief voor niet-leden.

Indien je ingelogd bent op de website en je bent SDN lid, dan worden automatisch je gegevens ingevuld. Als je niet bent ingelogd of geen lid bent kun je ook gewoon je gegevens invullen. De ledenadministratie controleert aan de hand van de ingevulde gegevens of je wel of geen lid bent van de vereniging.

Ook niet-leden kunnen zich aanmelden voor deelname
De kosten voor deelname voor niet-leden bedragen € 100,00 per persoon, incl. btw.

Onderstaand kunt u zich inschrijven.