www.sdn.nl: recente artikelen
Sorteren op:
 
Continuous Delivery / Deployment met TFS Azure 2012 Release
Sectie: .Net, Auteur(s): Hassan Fadili, Publicatiedatum: 15-5-2013
Met de komst van Visual Studio 2012, Team Foundation Server 2012 en de Team Foundation Service 2012 (ook wel Hosted TFS 2012 genoemd) wordt er een nieuwe werkwijze geïntroduceerd. Deze nieuwe werkwijze heeft vooral betrekking op onze manier van omgaan, het managen en deployen van ons Builds. Over het algemeen moeten builds gedistribueerd worden naar verschillende onderdelen van een OTAP omgeving. Dit hele proces is deze keer nog verder sterk verbeterd en er zijn nieuwe deployment stappen toegevoegd.
In dit artikel zal ik proberen een van deze toevoegingen te schetsen, namelijk het “Deployment van Web Applicaties naar Windows Azure op basis van Hosted TFS Build en AzureContinuousDeployment Build Process Template”    lees meer...
Bouwen en onderhouden van applicaties in “de Cloud”
Sectie: .Net, Auteur(s): Ton Blankers, Publicatiedatum: 12-7-2012
De groei van Cloud computing blijft gehandhaafd, ondanks enkele incidenten die misschien voor een vertraging van Cloud-gebruik zorgen. Cloud computing is een ideale oplossing die zorgt voor een flinke kostenbesparing. En daar ontkomen bedrijven niet aan in de huidige economische situatie. Bedrijven maken dankzij Cloud computing efficiënter gebruik van resources en zijn in staat klanten meer bij de bedrijfsvoering te betrekken.   lees meer...
Cloud of Windows: Kunnen we Web applicaties even snel bouwen en onderhouden als Client Server applicaties?
Sectie: Core Systems, Auteur(s): Ton Blankers, Publicatiedatum: 31-1-2012
De vragen die applicatie ontwikkelaars en architecten altijd bezighouden zijn: “Met welke technologie kan ik het het snelst mijn applicatie bouwen en op welke manier kan ik mijn applicatie veilig en 24x7 in productie nemen?. “   lees meer...
Beyond Software-as-a-Service: Self-service application provisioning
Sectie: .Net, Auteur(s): Maarten Balliauw, Publicatiedatum: 11-11-2011
A while ago, SDN asked me to write an article for them. “Maybe PHP and Windows Azure related?” they added. To be honest, while Windows Azure is pretty new, I’ve had enough of writing “PHP on Azure 101” articles. And that’s the reason why this article will not be about how you can store a file in blob storage. And not about how you can connect with SQL Azure. If you are interested in these topics, browse to http://azurephp.interoperabilitybridges.com/ and have fun. If you are interested in going beyond that, please bear with me. I will introduce you to the wonderful world of Windows Azure and SQL Azure’s Service Management API and take you along a journey of building an “application factory”, a concept that you can reuse when building your own Software-as-a-Service. Sounds intriguing? Let’s go.   lees meer...
Azure VM Role
Sectie: .Net, Auteur(s): Marcel Meijer, Publicatiedatum: 4-4-2011
Veel standaard ASP.NET webapplicaties kunnen in principe redelijk eenvoudig naar de Azure Cloud gebracht worden. Uiteindelijk is de Azure Cloud een Microsoft .NET platform met nagenoeg dezelfde omgelijkheden. Maar als je applicatie heb die niet gebasseerd is op het Microsoft .NET platform, dan is de Azure VM Role een goede mogelijkheid. Je legacy applicatie moet dan wel te gebruiken zijn op Windows 2008 server. Op dit moment het enige mogelijke Operating system voor de VM Role.   lees meer...
Azure .Net Services
Sectie: .Net, Auteur(s): Jacqueline van der Holst, Publicatiedatum: 14-9-2009
Afgelopen jaar kondigde Ray Ozzie op de Professional Developer Conference het Windows Azure Services Platform aan. Het Azure Services Platform is een omgeving voor het draaien van applicaties en het opslaan van gegevens in Microsoft data centra, die zich overal ter wereld bevinden. Bedrijven kunnen ervoor kiezen om daar nieuwe applicaties te hosten, maar je kan er ook voor kiezen bestaande applicaties te verrijken met individuele services die in de “Cloud” draaien.   lees meer...
2009-06 Sessiemateriaal Anko Duizer - In de wolken met Cloud Computing
Sectie: Architecture, Auteur(s): Anko Duizer, Publicatiedatum: 29-6-2009
Het Sessiemateriaal Anko Duizer - In de wolken met Cloud Computing is hier te vinden   lees meer...
2009-06 Sessiemateriaal Dennis van der Stelt - SQL Data Services & Silverlight 3
Sectie: .Net, Auteur(s): Dennis van der Stelt, Publicatiedatum: 26-6-2009
Het Sessiemateriaal van Dennis van der Stelt - SQL Data Services & Silverlight 3 is hier te vinden   lees meer...
Azure service vanuit Developers oogpunt
Sectie: .Net, Auteur(s): Niels Tanis en Reinhard Brongers, Publicatiedatum: 5-3-2009
Iedereen heeft vast wel iets gezien of gehoord over Azure. Maar hoe ziet deze services er vanuit een ontwikkelaarsoogpunt uit?   lees meer...